Privatumo politika | Ergolain.lt

Privatumo politika

Jeigu sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi žemiau nurodytu tikslu, pažymėkite varnelė „Sutinku“, jeigu nesutinkate, pažymėkite varnelę „Nesutinku“. Jei nesutinkate, pasibaigus atrankos procesui, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš duomenų bazės. Tuo atveju, jei nebūtumėte priimamas dirbti į kandidatuojamą poziciją, „ERGOLAIN“ grupės įmonės, t. y. UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI“ (kodas 126125058), UAB „ERGOLAIN“  Klaipėda (kodas 1108618811), UAB „ERGOLAIN BALDAI“ (kodas 145768913) (toliau – „ERGOLAIN“ grupės įmonės) tvarkytų visus jūsų aukščiau pateiktus bei kandidato atrankos procese gautus asmens duomenis į „ERGOLAIN“ grupės įmonių paskelbtas laisvas darbo vietas duomenų bazės kaupimo tikslu, siekiant jums ateityje pranešti apie naujas laisvas pozicijas, kurios jus galimai domintų. Patvirtinate, jog jums aukščiau pasirinkus „Sutinku“, esate informuotas apie:

 

 

Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas:

 

ASMENS DUOMENŲ APIMTIS:

1. Vardas (-ai), pavardės (-ės)

2. Gimimo data (amžius)

3. Gyvenamosios vietos adresas

4. Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

5. Išsilavinimas

6. Vairavimo įgūdžiai

7. Darbo patirtis

8. Užsienio kalbų mokėjimas

9. Gebėjimas dirbti kompiuterio programomis

10. Kita informacija, kurią asmuo nusprendžia nurodyti; kandidato rekomendacija ir motyvacinis laiškas ir joje pateikiama informacija apie atliekamas / atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖ – Duomenų subjektai, pageidaujantys įsidarbinti pas duomenų valdytoją, pateikę duomenis apie save (gyvenimo aprašymas (CV)) / motyvacinis laiškas).

 

IŠ KO GAUNAMI DUOMENYS – Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

SAUGOJIMO TERMINAS IR NAIKINIMAS – Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, Įmonė ištrina kandidatų atsiųstus gyvenimo aprašymus (CV) ir kitus duomenis, nebent Įmonė yra gavusi kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtų pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju, duomenų subjekto duomenys, tvarkant juos automatiniu būdu saugomi 1 metus nuo duomenų pateikimo dienos.

 

DUOMENŲ GAVĖJŲ GRUPĖ (Įmonės tvarkomus duomenis gali gauti) – Duomenys neteikiami.

 

DARBUOTOJAI TURINTYS TEISĘ TVARKYTI, NAUDOTI ASMENS DUOMENIS – Su duomenų subjekto duomenimis, teiktu gyvenimo aprašymu (CV) / motyvaciniu laišku turi teisę susipažinti ir juos tvarkyti, naudoti įgalioti Įmonės darbuotojai. Įmonės darbuotojams draudžiama tvarkyti duomenų subjekto duomenis kitais nei Taisyklėse numatytais tikslais.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO, LAIKYMO VIETA
1. Popieriniai gyvenimo aprašymai (CV) laikomi rakinamose patalpose.

2. Skaitmeniniai gyvenimo aprašymai (CV) laikomi atitinkamose Įmonėstvarkomose duomenų bazėse prie kurių gali prisijungti darbuotojai turintys teisę su šia informacija dirbti.

Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi siekiant duomenų subjektams ateityje pateikti darbo pasiūlymus.
Duomenų subjekto SUTIKIMAS:

1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis duomenų subjekto pagal ADTAĮ ir BDAR pateiktą sutikimą.

2. Įmonė kandidatų gyvenimo aprašymus (CV) gauna Įmonės elektroniniu paštu, nurodytu Įmonės svetainėje arba tiesiogiai iš duomenų subjekto.

3. Įmonė nerenka ir netvarko kandidatų specialių kategorijų asmens duomenų nebent jie yra pateikiami pačiame gyvenimo aprašyme (CV).

4. Sutikimas yra būtina sąlyga, saugant duomenų subjekto gyvenimo aprašymą (CV) dėl priėmimo į darbą. Jeigu duomenų subjektas neduoda sutikimo, Įmonė nevertina duomenų subjekto tinkamumo į darbo vietą.

5. Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą, apie tai informuodamas duomenų valdytoją el. paštu arba asmeniškai. Sutikimo atsiėmimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, kuris vyko iki sutikimo atsiėmimo, teisėtumu.