UAB „Ergolain projektai“ organizuojamo renginio dalyvių atvaizdo tvarkymo taisyklės | Ergolain.lt

UAB „Ergolain projektai“ organizuojamo renginio dalyvių atvaizdo tvarkymo taisyklės

Jums nusprendus dalyvauti UAB „Ergolain projektai“ organizuojamame renginyje, UAB „Ergolain projektai“ užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informuojame, kad UAB „Ergolain projektai“ organizuojamame renginyje gali būti fotografuojama, filmuojama, todėl Jūs (ar Jūsų nepilnamečiai vaikai) galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti viešinami, įskaitant, bet neapsiribojant, renginio organizatorių, rėmėjų bei partnerių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos, reklamos priemonėse, taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti renginį ir vykdyti renginio komunikaciją.

 

Atvykdami į renginio vietą, Jūs sutinkate, jog UAB „Ergolain projektai“ ar jų atstovai fotografuos ir (ar) filmuos Jus ir (ar) Jūsų nepilnamečius vaikus UAB „Ergolain projektai“ organizuojamame renginyje.

 

Sutinkate, kad UAB „Ergolain projektai“ ar jų partneriai ir rėmėjai naudos Jūsų (ar Jūsų nepilnamečių vaikų) nuotraukas ir (arba) vaizdo įrašus tiek vidaus, tiek išorės rinkodaroje ir reklamoje. Šie vaizdai gali būti naudojami spausdintiniuose ir skaitmeninės žiniasklaidos formatuose, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdintinius leidinius, interneto svetaines, elektroninę rinkodarą, plakatus, reklamą, filmus, socialinę mediją.

 

Suprantate ir sutinkate, kad:

  • Jūsų ir (ar) Jūsų nepilnamečių vaikų atvaizdai bus laikomi ir tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir bus naudojami rinkodaros tikslais. Suprantate, kad tinklalapiuose esančius vaizdus galima peržiūrėti visame pasaulyje, ne tik Europos Sąjungoje, ir kad kai kurios trečiosios šalys negali suteikti tokio lygio asmenų teisių apsaugos lygio, kokį numato ES teisės aktai;
  • Vaizdo įrašuose ir (ar) nuotraukose užfiksuoti Jūsų ir (ar) Jūsų nepilnamečių vaikų atvaizdai priklausys UAB „Ergolain projektai“, tačiau bendrovė pasilieka teisę šiuos atvaizdus perleisti tretiesiems asmenims;
  • Jūs neatšaukimai perleidžiate visas nuosavybės teisės į Jūsų ir (ar) Jūsų nepilnamečių vaikų fotografijas ir (arba) įrašus UAB „Ergolain projektai“;
  • Jūs galite prašyti, kad UAB „Ergolai projektai“ bet kuriuo metu nustotų naudoti Jūsų ir (ar) Jūsų nepilnamečių vaikų atvaizdus. Tokiu atveju bus imamasi aktyvių veiksmų apriboti jų naudojimą ateityje;
  • kai kurios nuotraukos ar įrašai gali būti nepašalinti, kadangi jie išplatinti ir (ar) laikomi kaip UAB „Ergolain projektai“ veiklos įrodymai;
  • visi atvaizdai bus saugiai saugomi iki kol bus reikalingi viešinimo ir rinkodaros tikslais arba iki pareikalavimo konkrečius atvaizdus pašalinti.


Jeigu nesutinkate su tuo, kad Jus (ar Jūsų nepilnamečius vaikus) fotografuotų ar filmuotų, apie savo nesutikimą prašome informuoti renginio organizatorius el. paštu vilnius@ergolain.lt iki renginio pradžios.

 

Jeigu nesutinkate su tuo, kad Jūsų (ar Jūsų nepilnamečių vaikų) atvaizdo duomenys būtų panaudoti mūsų įmonės, renginio rėmėjų, partnerių arba renginio viešinimui viešojoje erdvėje, informuokite apie tai renginio organizatorius el. paštu vilnius@ergolain.lt