ES INVESTICIJOS

Technologinės eco-inovacijos UAB „Ergolain baldai“ 03.3.2-LVPA-K-837-03-0044

 

Priemonė: Eco-inovacijos LT+

Projekto vertė: 402 359,00 EUR

Skirtas finansavimas: 140 020,00 EUR

Projektas vykdomas: 2019-04-10 - 2021-08-31

 

Projekto tikslas – gamybinės įrangos pakeitimas ir papildomos įrangos instaliavimas siekiant pasiekti sumažinti įmonės kuriamą neigiamą poveikį aplinkai. Tikslas pasiekiamas atnaujinant metalinių detalių gamybos ir dažymo procesus.

 

Atnaujinus gamybinį procesą, įmonė galės ne tik ženkliai pagerinti aplinkosauginius rodiklius ir savo gaminių ekologines savybes per visą gaminio būvio ciklą, bet ir užtikrinti tvarų bei darnų pardavimų bei veiklos efektyvumo didėjimą. ES parama projektui leidžia įmonei įsigyti įrangą, kurios pagalba bus gaminamai atnaujinti produktai taikant ekologinio projektavimo principus. Įsigyjama įranga leis sumažinti gamyboje naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, atliekų tvarkymo išlaidas, aplinkos taršą. Tikimasi, kad įdiegus šias technologines inovacijas padidės įmonės našumas ir konkurencingumas, taip pat įmonės įvaizdis.

 

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.


Projekto vykdytojas:
UAB „Ergolain baldai”

www.esinvesticijos.lt

Baldų dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas UAB „Ergolain baldai“

 

UAB „Ergolain baldai“ įkurta 2001 m., t.y. rinkoje veiklą vykdo 19 metų. Įmonė specializuojasi ergonominių baldų gamyboje, sudėtingų projektų valdymo ir įgyvendinimo srityse. Siekdama padidinti įmonės produktyvumą, vykdo projektą „Baldų dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas UAB „Ergolain baldai“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Dizainas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 30 000,00 Eur tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 60 000,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukuriami 3 dizaino sprendiniai, kuriuos sudarys 7 dizainų, t.y. minkštų baldų sistema „Bastion”, biuro baldų sistema „ENDY-4” ir „TalkTalk” vienvietė akustinė būdelė. Projektas pradėtas 2020 m. rugpjūčio 20 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. vasario 20 d.

 

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui. Baldų dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas leis įmonei tapti konkurencingesne bei padidinti darbo našumą ir pelningumą. Patrauklūs vartotojams baldų gaminiai sąlygos augančias pardavimų apimtis ir geresnę vietą rinkoje. Šių dizainų tikslas ne tik patraukti esamų ir naujų vartotojų dėmesį, bet taip pat ir spręsti ekologines, socialines problemas, atitikti universalaus dizaino principus.


Įgyvendinus projektą gauti rezultatai bus naudojami tolimesnei įmonės plėtrai, pardavimų augimui, naujų klientų bei partnerių paieškai, darbo našumo didinimui, investicijoms į gamybinę įrangą, naujų produktų kūrimui ir gamybai.

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas diegiant netechnologines inovacijas UAB Ergolain baldaiProjekto kodas 03.3.2-LVPA-K-832-03-0019

Projekto tikslas – sumažinti įmonės sukeliamą poveikį aplinkai tuo pačiu padidinant įmonės produktyvumą ir efektyvumą, siekiant sutaupyti žaliavų ir energijos, taip pat pagerinti įmonės įvaizdį.

 

Projekto metu bus vykdomos trys pagrindinės veiklos:

1. Atliekamas gamybos-technologinis auditas;

2. Diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto  ISO 14001 reikalavimus;

3.  Atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 15 mėn.

Projekto vertė – 94.500 EUR


Finansuojama  iš Europos regioninio plėtros fondo 

Projekto vykdytojas: UAB Ergolain baldai