ES INVESTICIJOS | Ergolain.lt

ES INVESTICIJOS

UAB ,,Ergolain baldai'' plėtros ir pardavimų skaitmenizavimo projektas diegiant E-parduotuvę

UAB „Ergolain baldai“, jau daugiau nei 20 metų specializuojasi ergonominių baldų gamyboje, sudėtingų projektų valdymo ir įgyvendinimo srityse. Įmonė tiki drąsiausiais interjero sprendimais ir funkcionaliu dizainu, todėl nuolat tobulina žinias, gamybos procesus bei diegia inovacijas. Įmonė siekdama padidinti įmonės produktyvumą ir pelningumą, vykdo projektą „UAB ERGOLAIN BALDAI plėtros ir pardavimų skaitmenizavimo projektas diegiant E-parduotuvę“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur. Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurtas ir įdiegtas el. komercijos sprendinys įmonės gaminamai produkcijai – klientų savitarnos sprendimas produktų ir paslaugų elektroninėje prekybos platformoje, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimą, išteklių valdymo sistemos integravimą į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformą sprendimas.

Projektas pradėtas 2022 m. vasario 18 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 17 d.

Klientų savitarnos sprendimų – e. komercijos sistemos diegimas leis įmonei padidinti produktyvumą bei pelningumą. Taip pat su e. komercijos sistema bus integruota įmonės išteklių valdymo sistema, kuri automatizuotų ne tik užsakymo administravimą, bet ir išteklių valdymo procesus šiems užsakymams. E. komercijos sistemos su išteklių valdymo sistemos integracija tikslas ne tik patraukti esamų ir naujų vartotojų dėmesį taip padidinant užsakymų apimtis, bet taip pat ir spręsti Koronaviruso pandemijos problemą sudarant sąlygas nuotoliniui darbui ir saugiam apsipirkimui. Tuo pačiu patenkinamas ir įmonės poreikis investuoti į procesų skaitmenizavimą, mažinant darbuotojų administracinį darbą bei laiko sąnaudas. Užsakymų administravimo automatizavimas leis žmogiškuosius išteklius išnaudoti kitose veiklose.

Po projekto įgyvendinimo e. komercijos sistema apims ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir tik virtualioje aplinkoje galimus verslo modelius. Elektroniniu būdu asmenys ir įmonės sudarys bei palaikys verslo santykius tarptautiniu ir nacionaliniu mastu. Ši interneto priemonė sujungs ir padidins UAB „Ergolain baldai“ verslo procesų efektyvumą. Projekto įgyvendinimo rezultatai bus naudojami tolimesnei įmonės plėtrai, pardavimų augimui, naujų klientų bei partnerių paieškai, esamų darbo vietų išsaugojimui, darbo našumo didinimui, investicijoms į darbo vietų skaitmeninimą.

Technologinės eco-inovacijos UAB „Ergolain baldai“ 03.3.2-LVPA-K-837-03-0044

 

Priemonė: Eco-inovacijos LT+

Projekto vertė: 402 359,00 EUR

Skirtas finansavimas: 140 020,00 EUR

Projektas vykdomas: 2019-04-10 - 2021-10-22

 

Projekto tikslas – gamybinės įrangos pakeitimas ir papildomos įrangos instaliavimas siekiant pasiekti sumažinti įmonės kuriamą neigiamą poveikį aplinkai. Tikslas pasiekiamas atnaujinant metalinių detalių gamybos ir dažymo procesus.

 

Atnaujinus gamybinį procesą, įmonė galės ne tik ženkliai pagerinti aplinkosauginius rodiklius ir savo gaminių ekologines savybes per visą gaminio būvio ciklą, bet ir užtikrinti tvarų bei darnų pardavimų bei veiklos efektyvumo didėjimą. ES parama projektui leidžia įmonei įsigyti įrangą, kurios pagalba bus gaminamai atnaujinti produktai taikant ekologinio projektavimo principus. Įsigyjama įranga leis sumažinti gamyboje naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, atliekų tvarkymo išlaidas, aplinkos taršą. Tikimasi, kad įdiegus šias technologines inovacijas padidės įmonės našumas ir konkurencingumas, taip pat įmonės įvaizdis.

 

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.


Projekto vykdytojas:
UAB „Ergolain baldai”

www.esinvesticijos.lt

Baldų dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas UAB „Ergolain baldai“

 

UAB „Ergolain baldai“ įkurta 2001 m., t.y. rinkoje veiklą vykdo 19 metų. Įmonė specializuojasi ergonominių baldų gamyboje, sudėtingų projektų valdymo ir įgyvendinimo srityse. Siekdama padidinti įmonės produktyvumą, vykdo projektą „Baldų dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas UAB „Ergolain baldai“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Dizainas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 30 000,00 Eur tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 60 000,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukuriami 3 dizaino sprendiniai, kuriuos sudarys 7 dizainų, t.y. minkštų baldų sistema „Bastion”, biuro baldų sistema „ENDY-4” ir „TalkTalk” vienvietė akustinė būdelė. Projektas pradėtas 2020 m. rugpjūčio 20 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. vasario 20 d.

 

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui. Baldų dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas leis įmonei tapti konkurencingesne bei padidinti darbo našumą ir pelningumą. Patrauklūs vartotojams baldų gaminiai sąlygos augančias pardavimų apimtis ir geresnę vietą rinkoje. Šių dizainų tikslas ne tik patraukti esamų ir naujų vartotojų dėmesį, bet taip pat ir spręsti ekologines, socialines problemas, atitikti universalaus dizaino principus.


Įgyvendinus projektą gauti rezultatai bus naudojami tolimesnei įmonės plėtrai, pardavimų augimui, naujų klientų bei partnerių paieškai, darbo našumo didinimui, investicijoms į gamybinę įrangą, naujų produktų kūrimui ir gamybai.

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas diegiant netechnologines inovacijas UAB Ergolain baldaiProjekto kodas 03.3.2-LVPA-K-832-03-0019

Projekto tikslas – sumažinti įmonės sukeliamą poveikį aplinkai tuo pačiu padidinant įmonės produktyvumą ir efektyvumą, siekiant sutaupyti žaliavų ir energijos, taip pat pagerinti įmonės įvaizdį.

 

Projekto metu bus vykdomos trys pagrindinės veiklos:

1. Atliekamas gamybos-technologinis auditas;

2. Diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto  ISO 14001 reikalavimus;

3.  Atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 15 mėn.

Projekto vertė – 94.500 EUR


Finansuojama  iš Europos regioninio plėtros fondo 

Projekto vykdytojas: UAB Ergolain baldai

UAB „Ergolain projektai“ pelningumo didinimo projektas, diegiant e. komercijos modelį

 

UAB „Ergolain projektai“ specializuojasi  baldų gamyboje, sudėtingų interjero projektų valdymo ir įgyvendinimo srityse.  Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „UAB "Ergolain projektai" pelningumo didinimo projektas, diegiant e. komercijos modelį“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur. Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurta klientų savitarna el. prekybos platformoje ir integracija su išteklių valdymo sistema. Projektas pradėtas 2022 m. vasario 9 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 9 d.

Projekto įgyvendinimas skaitmenizuos UAB „Ergolain projektai“ atskirų gaminių ir didelių projektų pardavimo sandorius. E. komercijos sistema apims ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir tik virtualioje aplinkoje galimus verslo modelius, ypatingai tai svarbu sudėtingų interjero projektų valdymo ir įgyvendinimo srityje. Elektroniniu būdu asmenys ir įmonės sudarys bei palaikys verslo santykius tarptautiniu ir nacionaliniu mastu: pirks, parduos, užsakys, konsultuos ir vykdys kitus susitarimus, dalykiškai bendradarbiaus. Ši interneto priemonė sujungs ir padidins įmonės verslo procesų efektyvumą.

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės pajamas ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui ir įsitvirtinimui Lietuvos rinkoje ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS UAB „ERGOLAIN BALDAI“

Įmonė siekdama prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, skatinti aplinkos saugojimą, sąmoningai projektu ketina rinktis aplinką tausojančias technologijas ir diegti saulės elektrinę. Atsinaujinantys energijos ištekliai, jų efektyvus naudojimas ir plėtra mažina priklausomumą nuo iškastinio kuro importo, didina energijos tiekimo patikimumą ir mažina šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų emisiją į atmosferą.

UAB „Ergolain baldai“ planuoja įsirengti 299,71 kW saulės elektrinę, kuri įmonei leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei efektyviai naudojant atsinaujinančių energijos išteklių technologijas, ne tik sumažinti į aplinkos orą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kietųjų dalelių kiekį, bet ir įmonės sąnaudas, ko pasekoje, padidės UAB „Ergolain baldai“ konkurencingumas.

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto veiklos – UAB „Ergolain baldai“ įsirengs saulės elektrinę, kuri įmonei leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 285,227 MWh/per metus.

Bendra projekto vertė 217 821,00 Eur, iš kurių 129 274,04 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. rugpjūčio 7 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.