2. K. Šešelgio ir V. Zubovo miesto centras Lukiškių aikštėje ir ant Tauro kalno (1946) | Ergolain.lt

2. K. Šešelgio ir V. Zubovo miesto centras Lukiškių aikštėje ir ant Tauro kalno (1946)

1946 m. Architektūros reikalų valdyba prie SSRS Ministrų tarybos surengė uždarą architektūrinį konkursą Vilnius centrinės dalies generaliniam projektui. Po du projektus pateikė Maskvos, Leningrado ir Lietuvos (Vilnių atstovavo Vladislovas Mikučianis, o Kauno universitetą – Kazimiero Šešelgio ir Vladimiro Zubovo architektų duetas. Kauno architektų dalyvavimas jau savaime buvo įdomus atvejis, nes abu architektai atstovavo tarpukario Kauno modernizmo mokyklą. Vladimiras Zubovas 1934 m. baigė Berlyno aukštąją technikos mokyklą ir grįžęs Kaune skleidė modernizmo idėjas, o jaunas urbanistas Kazimieras Šešelgis, nuo 1937 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir tik 1943 m. buvo gavęs architekto diplomą. Jų projektas skyrėsi nuo maskvietiškų ir leningradietiškų pasiūlymų santūrumu ir Vakarų Europai būdingu neotradicionalizmu, kuriame klasikinės architektūros formos interpretuojamos moderniai.