10. V. Landsbergio-Žemkalnio operos teatras prie Žaliojo tilto (1940) | Ergolain.lt

10. V. Landsbergio-Žemkalnio operos teatras prie Žaliojo tilto (1940)

1941 m. nutarus Vilniuje statyti Valstybinį operos ir baleto teatrą, architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis teatro rūmų projektą pristatė taip: „operos ir baleto teatras turės būti didus, gražus ir meniškas pastatas su 1200 sėdimų vietų sale, pakankamai didele scena. Vieta pastatui parinkta netoli nuo miesto centro, paneryje, tarp Jokūbo, Rapolo bažnyčių ir Žaliojo tilto.“ Teoriškai teatro projekte turėjo „atsispindėti Vilniaus architektūros tradicijos ir naujo didžiosios socialistinės kūrybos ir statybos laikotarpio pradžia“. Iš tiesų tai buvo modernistinis statinys, Landsbergio-Žemkalnio tarpukario architektūrinės kūrybos tęsinys. Išlikusiame teatro idėjos pristatymo tekste architektas pabrėžė būtinybę statyti modernų teatrą: „prie naujai numatomo statyti sostinėje operos – baleto teatro reikia projektuoti ir teatralines laboratorijas, patalpas studijoms, repeticijoms ir t.t., kitaip sakant, visa tai, kas reikalinga, kad galima būtų suderinti technikos laimėjimus su kūrybinės vaidybos kėlimu ir naujų kadrų paruošimu.“ Projekto realizavimui nebuvo nei laiko, nei lėšų, tačiau parinkta vieta išliko aktuali iki pat 1974 m., kai visai šalia buvo pastatytas dabartinis, pirmasis ir vienintelis operos ir baleto teatras Vilniuje.